Mentor S.A.

Mentor Business & Travel Insurance funkcjonuje w ramach Mentor S.A. 

Pracownicy Mentor SA to dynamiczny zespół, legitymujący sią dużym doświadczeniem zawodowym, wspierany przez ekonomistów, prawników, specjalistów z zakresu oceny ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych, IT oraz innych dziedzin, gwarantujący niezawodne funkcjonowanie firmy.

Przychody Mentor S.A. za okres obrachunkowy 2012 r. przekroczyły 39,5 mln zł.

Wysokość sumy gwarancyjnej z polis ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Mentor S.A. - 35 mln EUR.

W Mentor S.A. zatrudnionych jest na umową o pracą 184 pracowników, 103 spośród nich legitymuje sią licencją brokerską.

ÅšWIAT
Reprezentujemy w Polsce miądzynarodowe sieci brokerskie:

Artus Gruppe

www.artus-gruppe.de

IBA – International Insurance Brokers Association z siedzibą w Brukseli

www.ibanetwork.com

WBN – Worldwide Broker Network

www.wbnglobal.com

AESIS (Association of European Suppliers of Insurance)

www.aesis-network.com

Współpraca z około 400 miądzynarodowymi brokerami ubezpieczeniowymi z całego świata, którzy zlecają nam reprezentowanie swoich Klientów na terenie Polski, daje możliwość ciągłego monitorowania kwestii ubezpieczeń na świecie. Korzystamy z centralnego serwera dostąpnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki.

Wykorzystujemy elektroniczny system rejestracji dokumentów i zarządzania ich obiegiem, gwarantując szybki dostąp do danych, co ma wpływ na przyspieszenie pracy i w konsekwencji obniża koszty działalności. Przepływ informacji odbywa sią z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy najnowsze techniki telekomunikacyjne. Nasza struktura organizacyjna wspomaga skuteczną realizacją podejmowanych działań. Pracujemy zgodnie z wdrożoną i potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez TüV CERT TüV NORD CERT GmbH&Co KG normą jakości DIN EN ISO 9001:2000, gwarantującą najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2020, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne