Mentor S.A.

Mentor Business & Travel Insurance funkcjonuje w ramach Mentor S.A. 

Mentor S.A. jest jednym z największych i najstarszych instytucjonalnych polskich brokerów ubezpieczeniowych, działającym na rynku od 1994 roku.

Pracownicy Mentor S.A. to dynamiczny zespół ponad 300 osób, legitymujący się dużym doświadczeniem zawodowym, wspierany przez ekonomistów, prawników, specjalistów z zakresu oceny ryzyk i likwidacji szkód ubezpieczeniowych, IT oraz innych dziedzin, gwarantujący niezawodne funkcjonowanie firmy.

Ponad 200 pracowników firmy posiada licencje brokerskie.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wysokość sumy gwarancyjnej z polis ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej Mentor S.A. to 100.255.000 EUR.

ZAKRES USŁUG

Firma świadczy szeroki zakres usług:

  • analiza i zarządzanie ryzykiem,
  • monitorowanie i analiza rynku ubezpieczeniowego,
  • przygotowywanie kompleksowych programów ubezpieczeniowych,
  • organizacja przetargów,
  • negocjacje z ubezpieczycielami,
  • pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia,
  • aktywne uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, ich obsłudze oraz procedurach windykacyjnych,
  • prowadzenie profesjonalnej administracji ubezpieczeniowej,
  • usługi szkoleniowe, organizacja seminariów, konferencji, itp.

JAKOŚĆ

Spółka zapewnia bezpieczeństwo i najwyższą jakość świadczonych usług brokerskich związanych z ubezpieczeniami zgodnie z wymaganiami norm ISO 27001 i 9001 potwierdzonych certyfikatami.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Mentor S.A. reprezentuje w Polsce organizacje niezależnych brokerów ubezpieczeniowych z całego świata:

WBN – Worldwide Broker Network
www.wbnglobal.com
Artus Gruppe
winginsurance.com
AESIS (Association of European Suppliers of Insurance)
www.aesis-network.com
Verspieren International
www.verspieren.com
Unison Steadfast Insurance Brokers Worldwide
www.steadfast.com.au

Współpracując z blisko 400 zagranicznymi firmami brokerskimi, na które składa się 16.000 brokerów, zrzeszonymi w wyżej wymienionych międzynarodowych stowarzyszeniach, spółka ma możliwość reprezentowania interesów klientów z całego świata.

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2023, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne