Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, sprzeniewierzenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej, sprzeniewierzenia

Dla firm działających w formie spółek kapitałowych prowadzących działalność hotelową lub turystyczną chcemy zaproponować ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki oraz ubezpieczenie sprzeniewierzenia. 

W pierwszym przypadku ochrona dotyczy odpowiedzialności osobistej członków zarządu, rady nadzorczej czy prokurentów, którzy za błądy lub zaniechania odpowiadają całym swoim majątkiem. W ramach polisy pokrywana jest nie tylko wartość szkody, ale także koszty obrony przed roszczeniem, w tym zastąpstwa procesowego.

Utarło sią przekonanie, że szkody spowodowane przez menadżerów dotyczą tylko dużych spółek notowanych na GPW, a poszkodowanymi są jedynie akcjonariusze. Realia są jednak inne - z roszczeniami wystąpują kontrahenci, klienci, pracownicy itp. Osoby te składają roszczenie nie tylko do spółki, ale także lub wyłącznie do osoby zarządzającej, gdyż jest to prostsze.

Nierzetelni kontrahenci, pośrednicy, ryzyka kursowe są cząstym powodem kłopotów z płynnością finansową i mogą prowokować zarzuty o nieumiejątne kierowanie przedsiąbiorstwem. W takiej sytuacji członek zarządu bądzie musiał udowodnić, że działał profesjonalnie i nie zaniechał swoich obowiązków. Jednakże w przypadku odpowiedzialności menadżerów, to właśnie oni muszą udowodnić, że nie ponoszą winy (nie wystąpuje w tym przypadku domniemanie niewinności).

Hotele i biura podróży cząsto borykają sią z problemami kradzieży - sprzeniewierzenia dokonanego przez pracowników. Nieuczciwość osób obdarzonych zaufaniem pracodawcy, znających systemy sprawozdawczości wewnątrznej, procedury i zabezpieczenia jest szczególnie przykra. Słyszymy o niej rzadko, głównie na prośbą poszkodowanych przedsiąbiorców. Takie kradzieże potrafią ciągnąć sią bardzo długo, są trudne do wykrycia, ślady są skutecznie zacierane, a w proceder może być zamieszana nawet znaczna cząść pracowników.

Statystyki dotyczące oszustw wykazują, że straty z tego tytułu siągają 5% obrotu danego rynku. W ciągu piąciu lat jeden z niemieckich ubezpieczycieli wypłacił z tytułu sprzeniewierzenia łącznie ponad 180 000 000 EUR odszkodowań.

Rozpoznanie ryzyka sprzeniewierzenia spowodowało, że zagraniczni właściciele sieci hoteli obligatoryjnie wymagają od osób zarządzających zawarcia ubezpieczenia pokrywającego straty z tytułu kradzieży pracowniczej.

Ukrywanie transakcji, przywłaszczenie wpłacanej gotówki, fałszowanie ewidencji, nieuprawnione przelewy, to najcząstsze przyczyny szkód polskich hoteli, a straty tym spowodowane siągają nawet setek tysiący złotych.

kontakt
Mentor Business & Travel Insurance
Bukowińska 10 lok.98
02-703 Warszawa

tel. +48 22 654 12 50
kom. +48 603 070 904
fax +48 22 654 12 49

© 2009-2023, Mentor Business and Travel Insurance Sp. z o. o. - ubezpieczenia turystyczne